Gyermekkönyvtári logo pályázat

Pótáné Bartók Annamária alkotása végzett az első helyen a gyermekkönyvtárlogó-pályázaton. A Magyar kultúra Napja alkalmából megszervezett pályázat eredményhirdetését a gyermekkönyvtárban bonyolítottuk le január 21-én.

Az új logót fogjuk használni a Gyermekkönyvtár hivatalos leveleinek fejlécén. Az eredményhirdetésen minden résztvevő oklevelet vehetett át, míg a győztes tárgyjutalomban is részesült. A pályázatra készített 30 alkotás megtekinthető a Gyermekkönyvtárban.

A pályázók névsora: Antal Virág, Czufor Lili Aida, Csomós Noémi, Csonka Kinga, Csonka Viktória, Daragó Antónia, Dobsi András, Dudás Norina, Huszák Eszter, Kadlecz Virág, Kaló Cintia Georgina, Kaló Kristóf, Kovács Tímea, Lakatos Evelin, Lendér Nikolett, Lukács István, Marczis Rebeka, Molnár Sára, Murányi Mária Lili, Németh Csenge, Pető Olívia Laura, Piras Katy, Pótáné Bartók Annamária, Simon Szabó Dóra, Szabó Bernát Gábor, Szabó Enikő Réka, Takács Virág, Tálas Mária, Tankó Marcell, Varga Dorina

A logo pályázat győztes pályaműve, Pótáné Bartók Annamária munkája:
Mezőkövesdiek a II. világháború viharában

Babucs Zoltán – Szmetana György:
Mezőkövesdiek a II. világháború viharában

Mezőkövesdiek a II. világháború viharában

Mezőkövesdiek a II. világháború viharában

Már jó hat évtizede történt, hogy a Don csendjét halálsikolyok, harckocsik és fegyverek ropogása zavarta meg. Erről, és a II. világháború borzalmairól, harcairól, majd az ezt követő hadifogság viszontagságairól szól a két szerző műve, melyben a főszereplők mezőkövesdi emberek. A lakosságtól, az elesettek hozzátartozóitól összegyűjtött fotók, relikviák teszik még hitelesebbé a kutatók munkáját. Ezt egészíti ki Gáspár József és Nyeste János naplója, mely a harcok, menetelések közepette készült, és feljegyezte a napi eseményeket, éhezést, fázást, szenvedést, kegyetlenségeket. A könyv a háborúban elesett, illetve eltűnt személyek adataival zárul. Sajnos a nyomdai kivitel kívánnivalót hagy maga után.
KULTÚR-MOZGÓ – Filmklub 12.

Vetített film:

NOSFERATU
a horror szimfóniája

fekete-fehér, némafilm, német horror, 65 perc, 1922

Rendezte: Friedrich Wilhelm Murnau

Szereplők: Max Schreck (Orlok gróf/Nosferatu), Alexander Granach (Makler Knock/Broker Knock), Gustav von Wangenheim (Thomas Hutter), Greta Schröder (Ellen Hutter), Georg H. Schnell (Westrenka)

2013. január 9. szerda, 17.00
Városi Könyvtár olvasóterme

A táj, az épületek, az emberek kísérteties vonásokat öltenek, a vámpír megjelenését remegő fényhatások kísérik. Nosferatu lassított felvételt sejtetően mozog, a néző felé közeledve egyre hatalmasabb méretűre nő. Az expresszionista gyakorlattól eltérően Murnau nagyrészt eredeti helyszíneken forgatott.. (forrás: port.hu)

A film után kötetlen beszélgetés, a belépés díjtalan!
Kévébe gyűjtött kalászok

Kovács Mátyás: Kévébe gyűjtött kalászok

Válogatás egy matyó ember szellemi hagyatékából

Kévébe gyűjtött kalászok

Kévébe gyűjtött kalászok

“Ennek a kis könyvnek minden sora édesapánk keze munkája, a bennük lévő gondolatok az ő szellemiségét, lelkivilágát és Istenbe vetett mélységes hitét tükrözik. Az írásokból kirajzolódik egy olyan ember életútja, aki minden erejét családja és a tágabb közösség, a matyók életének javítására fordította.

Ki is volt Ő? Nekünk – öt gyermekének – példaképünk, szeretetteljes szigorúságú nevelőnk, aki a tiszta élet, a vallásos hit, a becsületesség elemeit plántálgatta belénk már kicsi korunktól kezdve.

Mezőkövesdnek hitbuzgó polgára, aki mindvégig szívén viselte a település fejlesztésének gondjait. Ápolni igyekezett a népi hagyományokat és szokásokat. Azért szólt vagy írt többször is a kultúra, a könyv, a tudás szükségessége mellett, mert féltette sorstársait az elmaradástól és az elmaradottságtól.”

(ifj. Kovács Mátyás)

Vásárolható, ára: 500,- Ft
Bot nélkül – védtelenül

Kiss Gyula: Bot nélkül – védtelenül

Bot nélkül - védtelenül

Bot nélkül – védtelenül

Ezzel a kötettel köszöntjük a 75 éves költőt.

Kiss Gyula írói munkássága olyan színes, mint a matyó rózsa. Versei immár egy emberöltő történelmét – és nem is akármilyen történelmet – hűen követik, benne a botladozó, védtelen, a kiszolgáltatott, a szépre, igazra vágyakozó a nagy élményt örökké szomjazó, környezetét bölcsen szemlélő esendő ember felmutatásával. Korunk költőjének feladata a “fecsegő felszín” helyett a való bemutatása. Ő is ezt teszi.

Az “útra kélt vándor” örök dilemmája őt is elkíséri. Hányszor meg kellett torpannia a “kettős irány” miatt, de a lírai költő örök optimizmusa az övé is, egy kis derűt mindig belop rászakadt magányába, mert felismerte:

“új útkezdőnek ismert-ismeretlen
ezrek mondanak némán köszönetet”

Abban különbözik a költő minden más embertől, hogy bizonyos törvényszerűségek őrá nem vonatkoztak. Hiába fosztotta meg a “hivatal” az Ostoros-parti írói búvóhelyétől, újra felépítette azt magának, de immár minden gyarló emberi kéz számára lebonthatatlanul, verseiből.

Pap János

Vásárolható, ára: 100,- Ft