1

Kévébe gyűjtött kalászok

Kovács Mátyás: Kévébe gyűjtött kalászok

Válogatás egy matyó ember szellemi hagyatékából

Kévébe gyűjtött kalászok

Kévébe gyűjtött kalászok

“Ennek a kis könyvnek minden sora édesapánk keze munkája, a bennük lévő gondolatok az ő szellemiségét, lelkivilágát és Istenbe vetett mélységes hitét tükrözik. Az írásokból kirajzolódik egy olyan ember életútja, aki minden erejét családja és a tágabb közösség, a matyók életének javítására fordította.

Ki is volt Ő? Nekünk – öt gyermekének – példaképünk, szeretetteljes szigorúságú nevelőnk, aki a tiszta élet, a vallásos hit, a becsületesség elemeit plántálgatta belénk már kicsi korunktól kezdve.

Mezőkövesdnek hitbuzgó polgára, aki mindvégig szívén viselte a település fejlesztésének gondjait. Ápolni igyekezett a népi hagyományokat és szokásokat. Azért szólt vagy írt többször is a kultúra, a könyv, a tudás szükségessége mellett, mert féltette sorstársait az elmaradástól és az elmaradottságtól.”

(ifj. Kovács Mátyás)

Vásárolható, ára: 500,- Ft