1

Gyermekrészleg programajánló

A VÁROSI KÖNYVTÁR GYERMEKRÉSZLEGÉNEK PROGRAMAJÁNLATA
2013. szeptembertől – 2014. májusig

Kedves Pedagógusok!

Gyermekrészlegünk örömmel fogad óvodai és iskolai csoportokat, hogy a gyermekek megismerkedjenek a könyvtárral játékos formában, az adott korosztálynak megfelelő foglalkozásokkal.

Délelőtti és délutáni könyvtári órákra is fogadunk csoportokat.
Bejelentkezésüket a 416-096-os számon várjuk.

A könyvtári órákra kérjük, legalább egy héttel előre jelentkezzenek be telefonon, vagy személyesen.

Óvodás csoportok

ISMERKEDÉS AZ ERDŐ ÉLETÉVEL, NÖVÉNY –ÉS ÁLLATVILÁGÁVAL

KÖNYV-, ÉS KÖNYVTÁRBEMUTATÓ FOGLALKOZÁSOK: A könyvtár állományának feltérképezése játékos könyvtárhasználati feladatok formájában

MESÉLNEK A FÁK, BOKROK, VIRÁGOK: Ebben a tanévben arra törekszünk, hogy a természet-környezetvédelemről még több információt szerezzenek a gyerekek. Ismerjék meg és folytassák a védelmi munkát, mert rajtuk fog múlni, hogy természeti, környezeti értékeink megmaradnak-e.

Iskolás csoportok

MAGYAR TUDÓSOK, FELTALÁLÓK

KÖNYV-, ÉS KÖNYVTÁRBEMUTATÓ FOGLALKOZÁSOK: A könyvtár állományának feltérképezése játékos könyvtárhasználati feladatok formájában

MAGYAR TUDÓSOK, FELTALÁLÓK: Ismerjék meg magyar tudósainkat, feltalálóinkat, akik nagyban befolyásolták tevékenységükkel, gondolkodásukkal az emberiség kultúráját, gondolkodását, kiemelve közülük néhányat a magyar tudósok végtelen sorából.