1

Zsóry Lajos élete és munkássága

Szlovák Sándor:

Zsóry Lajos élete és munkássága

konyv_zsoryAz emberiség történelmének főutcáján nemcsak évszámokkal jelöljük a mérföldköveket. A fontosabb dátumok mellett helyet kapnak azok a személyiségek, akik nélkül valami egészen más világ venne körül bennünket.

Zsóry Lajos élete és munkássága a bizonyíték arra, mit jelenthet egy nagy felfedező, egy olyan kisváros életében, mint Mezőkövesd. Örök példa arra, hogy egy kis közösség szolgabírája, majd országgyűlési képviselője miként orvosolhatja a háború éveiben szegénységben élő emberek gondjait és hogyan képes céljait összekötni városa, térsége lakóinak érdekével. Az első világháború alatti, majd az azt követő ínséges időkben többször szervezett közmunkákat, ínségmunkákat, humanitárius gyűjtéseket, melynek pénzügyi fedezetére a járás önkormányzatai szegénypénztárakat hoztak létre. A ’20-as években céljául tűzte ki a nincstelenek földhöz juttatását, valamint az otthon nélkül maradtak gondjainak orvoslását. Főszolgabírói megbízatását 1931-ig, országgyűlési képviselővé választásáig töltötte be. A könyv rendkívül nehéz gyűjtő és forráselemző munka gyümölcse, egyszersmind az első kísérlet a Zsóry életmű méltó összefoglalására. A mű egy olyan ember munkásságát öleli fel, aki nemcsak városát, de térségét is elindította a polgárosodás útján. Fürdőalapító tevékenységével kapcsolatban nyomon követhetjük az Európa, és világszerte híressé vált Zsóry gyógyfürdő születését és gyarapodását.

Amikor Zsóry Lajos kezdeményezésére 1924-ben oltalomba vették a Matyó hímzést, és amikor szintén az ő munkájának köszönhetően 1940-ben megnyitotta kapuját a gyógyfürdő, megszületett a “lehetőségek városa”. Emléke előtt tiszteleg ez a mű.