Az internátustól a kollégiumig 1917-2002

Szlovák Sándor:

Az internátustól a kollégiumig 1917-2002

konyv_internatusSosem volt könnyű egy kisvárosban új nevelési intézményt létrehozni, s a történelem vad viharai között is megőrizni benne a tudást és az emberi tisztesség, méltóság iránti ragaszkodást, mint legfőbb pedagógiai hitvallást. Persze ma sem könnyű, de a múlt kiemelkedő személyiségeinek, pedagógusainak, lelkes diákjainak példája megerősít bennünket abban, hogy érdemes.

A kollégium sajátos intézménye volt és marad a magyar nevelésügynek. Nélküle számos kiváló tehetség, sok jó elme és még több hasznos tagja veszett volna oda magyarságunknak.

A mezőkövesdi internátus- konviktus- diákotthon- kollégium életrajza rámutat arra is, hogy egy helység lokálpatrióta polgárainak lelkes akarása, áldozatkészsége nélkül a hely szellemét, a “genius loci”-t nehéz megvalósítani. Ez a szellem pedig olyan intézményekben izmosodik, mint amilyet a jelen kiadvány valósághűen igyekszik bemutatni.

Szabó Bognár Imre
kollégiumi igazgatóhelyettes
egykori megyei kollégiumi szaktanácsadó