1

Maszk nélkül – védtelenül

Bíró József:

Maszk nélkül – védtelenül

konyv_maszknelkul“… Ki ez a férfi, színész vagy költő?
Színész. És költő. A költő mindig szeret játszani, szerepet alakítani, néha álarc mögé rejtekezve is önmagát pusztítani… Biró József bízik a művészet, a költészet megváltó erejében…”

(Kelényi István, költő)

“… mélység és a felszín sokféle szörnyével megküzdött, és még ma is küzdő alakja mögött egy egész kor, egy egész társadalom képe rajzolódik fel háttérként. Ez a háttér teszi hitelessé a versekből kibontakozó költői arcképet… “

(Rákos Sándor, költő)

“… Biró József színész és költő egyben, talán ebből a kettősségből is adódik az a nyugtalanság, amely a költészetét jellemzi a népköltészetre utaló játékosság, amely ezeket a verseket szürrealista képkapcsolás ötleteivel gazdagítja…”

(Vígh Béla, Vigília)