Matyóföld 2007-2008

Matyóföld 2007-2008

Irodalmi és néprajzi évkönyv

Tartalom

konyv_matyofold0708Dr. habil. Márkus Béla: Lukács Gáspár, a kritikus
Dr. habil. Veres László: Mezőkövesd és a megyei múzeum ügye Dr. Lukács Gáspár idején …
Dr. Lukács Gáspár: A műemlékjellegű parasztházak helyzete Matyóföldön

TÁJ ÉS EMBER
Répászky Zoltán: Dr. h. c. Benke György lelkipásztor életútja
Pap Pál: „Nagy fehér ember” a jazz zenekarban; Joe Murányi, az amerikai matyó
Pap János: Nagyecsér tanyaközpont – 2008
Dr. Pintér Károly: Történetek a bükkzsérci patkókról
Tóth Béla: A Gárdonyi Társaság megalakulása (községünkben) Mezőnagymihályon
Dr. Kápolnai Iván: Vallási jellegű társulatok, szervezetek Matyóföldön az 1930-as években
Márton József: Egy mezőkövesdi diák világháborús élményei

TANULMÁNY, CIKK
Répászky Zoltán: Mezőkövesd első lakótelepének története
Dr. Simon Juda: A mezőkövesdi zsidóság a vészkorszakban
Nagy István: A gimnáziumi tanárok tudományos és publicisztikai munkássága
Agócsné Halász Andrea: Hagyományismeret a Matyó Múzeumban
Diményné Varga Anna: Műkedvelők Mezőkövesden a XX. század első felében

SZÉPÍRÁS
Bíró József: A költészet napja
Bíró József: Figyelmeztetés
Csirmaz István: Várnak-e ránk?
Dorogi Ferenc József: Gomolygó ködben
Drabon József: Az idő mérlegén
Dudás Sándor: Megráncosodva
Dudás Sándor: Nincs kegyelem
Laboda Kálmán: Két szék a világűrben
Laboda Kálmán: Döbbenet és öröm
Pázmándy László: Kerestem őt
Pap János: Ötven év múltán
Pető Margit: Kell a vers
Pető Margit: Hagyományunk
Pető Margit: 1989
Harsányi Kálmán: Bolyongás
Zámborszky László: Helyzet
Szesztai István: Mezőkövesdem
Várallyay Gyula: Bízzál Matyó!
Gulyás István: Az ifjú Mátyás matyói
Gaál Mihály: Hogyan csináltam szappanból szappant
Gáspár István: Emlékezetes találkozás
Pap János: Bogácsi kirándulások
Laboda Kálmán: Egy szép este Nagyecsérben
K. Dudás Mária: Egy tank csöve meredt arcomba
Gánóczy Zoltánné: Amikor megérik a szeder
Zámborszky László: Matyókák III.
Pető Margit: Gondolatok

SZEMLE – HÍR
Csirmazné Cservenyák Ilona: Könyvespolcra ajánljuk