1

Mezőkövesdi matyó hímzés

Varga Marianna:

Mezőkövesdi matyó hímzés

AJÁNLÁS

konyv_matyohimzesVarga Mariann, mint néprajzkutató közel fél évszázada foglalkozik a magyar – ezen belül a matyó – népművészet kérdéseivel.

Könyve történeti fejlődésében ismerteti meg és tárja olvasója elé e méltán világhírű hímzésnek a legszebb alkotásait, s azok alkotóit. Az olvasó megismerheti belőle a matyó hímzésben is megtalálható régi stílust (17-19. sz. eleje), az új paraszti stílust (19. század), mely egyben a matyó hímzés virágkorát is jelenti. De ismerteti a matyó népművészet legújabb alkotásait: a legújabb stílust, sőt napjaink népi iparművészetének számos remekét. Ez egyben arról is bizonyságot tesz, hogy a matyó hímzés nem csupán múzeumi tárgy, hanem él, nagyon is él és hirdeti népének alkotóerejét. Életben tartását, továbbvitelét azzal is szolgálja a könyv, hogy gyakorlati útmutatást ad öltéstechnikájához és tájékoztat a hímzéshez szükséges alapanyagokról, hímzőfonalakról. A rajzok magas színvonala Kertész Istvánné, a Népművészet Mestere, korszakunk elismert, országos hírű alkotója kezemunkáját dicséri, mint több hímzés is a kötetben. Megtudhatjuk a műtárgymásolás és újraalkotás szabályait, tanácsokat kaphatunk a minták kicsinyítéséhez és nagyításához, azok másolásához.

A kötet részleteiben és egészében is hiánypótló szerepet tölt be. Monográfiaként is egyedülálló, hiszen ilyen mélységekig még egyetlen mű sem tárta fel a matyó hímzés sajátosságait. Egyedülálló abban is, hogy feldolgozza a népi iparművészeti matyó hímzés immár félévszázados történetét is. A rajzokkal, gyakorlati útmutatókkal, kiváló illusztrációs anyaggal nemcsak elméleti szakemberek, hanem gyakorlati hímzők számára is gazdag információs anyagot közvetít.

Barsi Hajna